סגנון חשיבה – מתכללת

חשיבה ממבט-על המאפשרת לבחון את התמונה המלאה ולהביא בחשבון את כלל השיקולים, ההזדמנויות והסיכונים במצב. החשיבה המתכללת מאפשרת לקבל החלטות מושכלות המתבססות על תכנון ושיקול דעת. מאפיינים אלו מסייעים לתכנן מהלכים באופן הוליסטי ואינטגרטיבי, עם שיקולי "עלות תועלת" המאפשרים להימנע מטעויות אך גם לנוע קדימה באופן יעיל ומקדם,

חוזקה תעסוקתית – ראייה רחבה

בעל.ת יכולת לראות את התמונה המלאה. משלב.ת בין תכנון ארוך טווח לניתוח והסקת מסקנות יסודיים של מצבים מורכבים. בעל.ת חשיבה אסטרטגית ויכולת לפתור בעיות מורכבות. יכול.ה להביא כישורים אלו לידי ביטוי בתפקידים הדורשים הבנה של תהליכים וגיבוש תוכניות.

מסוג האנשים ששואפים להבין כמה שיותר ואוהבים לשאול שאלות וללמוד על מנת לגבש לעצמם תמונה שלמה של האתגר מולו הם ניצבים. הנטייה ללמוד ולהבין לעומק מורכבויות באה לידי ביטוי בהתנהלות שקולה ואחראית ובקבלת החלטות לאחר תהליך חשיבה ולא רק על סמך אינטואיציה.

היכולת להבין את התמונה השלמה חשובה במיוחד בתפקידי ניהול. משימות של הגדרת יעדים, ניסוח עקרונות פעולה, תכנון ואסטרטגיה דורשות חשיבה מערכתית עם יכולת להביא בחשבון משתנים רבים כמו משאבים, זמן, מטרות, אפשרויות פעולה ועוד.

מיומנויות בולטות

תכלול

הפגינ.ה יכולת תכלול בניתוח עמדות מורכבות, שיש
בהן הרבה מאד אפשרויות ושיקולים שצריך להביא
בחשבון. ריבוי אפשרויות נוצר במצבים עם מגוון
משאבים, מספר רב של שחקנים ומרחב גדול
לפעולה. חשיבה במצב כזה מחייבת להחזיק בראש
תמונה עשירה בפרטים, להתייחס לכל הרכיבים של
מרחב הבעיה ולהביא בחשבון איומים וסיכונים.

 • מגוון רחב של שיקולים
 • מספר רב של אפשרויות פעולה
 • התחשבות באיומים וסכנות

חשיבה אסטרטגית

בעל.ת חשיבה אסטרטגית המאופיינת בחשיבה
קדימה והבנה של עקרונות המשחק הנדרשים
להשגת המטרה. חשיבה אסטרטגית לא מתמקדת
במהלך הבא שלנו או של השחקנים האחרים אלא
מנסה להבין את התמונה הגדולה ולהגדיר תוכנית
פעולה. ראייה רחבה של עמדות משחק מאפשרת
להבין איך מהלך קונקרטי תורם לתוכנית הכללית.

 • ראייה רחבה
 • חשיבה על התמונה הגדולה
 • גישה עקרונית

מיומנויות עבודה יישומיות:

 • הגדרת יעדים
 • חשיבה מערכתית
 • הבנת סביבת העבודה
 • תכנון ארוך טווח
 • למידה
 • ניהול תהליכים
 • קבלת החלטות
 • ניסוח עקרונות פעולה

תפקידים לדוגמא:

 • פיתוח הדרכה
 • פיתוח עסקי
 • אדריכלות
 • אימון אישי
 • יעוץ ארגוני
 • ניהול פיתוח
 • שיווק
 • ניהול מוצר
דילוג לתוכן