Game Page

,ברוכים הבאים
הגעתם למערכת
האבחון הדיגיטלית

נעזור לכם למצוא עבודה מתאימה

.שיחקתם? עכשיו התוצאות

מרכיבי הדוח

מיומנויות עבודה

לקחנו את החוזקה התעסקותית שלכם וגזרנו ממנה את
מיומנויות העבודה המאפיינות אתכן.

חוזקה תעסוקתית

המיומנות בה הצטיינתם במבדק היא גם החוזקה
התעסוקתית שלכם. היתרון היחסי שלכם ומה שיקרוץ
למעסיקים.

תפקידים מתאימים

בחלק הזה של הדוח נתרגם את סגנון החשיבה, היישומים
התעסוקתיים והמיומנויות לתפקידים בהם תוכלו להביא את
הכישורים שלכן לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר.

סגנון חשיבה

מה סגנון החשיבה שלכם? איך אתם ניגשים לאתגרים?
לאנשים שונים סגנונות שונים ויכולות להצליח באתגרים
שונים.

אנשים ששיחקו ונבחנו משתפים

"

כשראיתי את החוזקות שלי, הצלחתי להבין מה
אני תורם למקום העבודה. למדתי על עצמי ועל
הדרך שלי בעבודה!

מורן

"

הדוח כל כך מדויק שזה מפחיד. חבל שלא
הגעתי אליכם קודם. למדתי על עצמי, על הדרך
שלי בעבודה. הדוח ראה הכל! תודה על התובנות
הנהדרות!

עופרי

"

איזו הקלה לשים במילים את התכונות שניסיתי
להבין במשך שנים. עזתרם לי להבין אנשים
אחרים, לא רק את עצמי. כשראיתי את החוזקות
שלי, הצלחתי להבין מה אני תורמת למקום
העבודה.

נעמה

דוחות תעסוקתיים לדוגמא

מיומנות ראשית:

ראייה רחבה

המיומנות הבולטת שלי היא:

יצירתיות

טיפוס תעסוקתי:

הסתגלות
דילוג לתוכן