Nadav_Report_Thoroughness

הי, קוראים לי

אורית נבות

חשיבה לוגית 

contact@examole.com  

052-8784-567  

סגנון חשיבה – לוגית

חשיבה מסודרת והגיונית המאופיינת בתהליכי הסקת מסקנות על בסיס הנחות
.והוכחות של עובדות

חשיבה הגיונית ושקולה המבוססת על הסקת מסקנות מנתונים והנחות יסוד.

סגנון החשיבה הלוגית מאופיין בנטייה לעצור ולחשוב לפני פעולה ולבחון דרכי פעולה כדי לבחור את הדרך הנכונה ביותר תוך הימנעות מפעולה בדרך של ניסוי וטעיה. תהליך הסקת המסקנות מתאפיין בניתוח אפשרויות, בחינה מדוקדקת של מידע, חשיבה ביקורתית ותכנון קדימה.

חוזקה תעסוקתית – יסודיות

בעל.ת חשיבה מסודרת ושיטתית, המאפשרת להתמודד עם מידע ומצבים מורכבים. מסוג האנשים שיורדים.ות לפרטים, לא מפספסים.ות שום דבר, ואפשר לסמוך עליהם.ן שלא ישאירו קצוות פתוחים.

בעל.ת סטנדרטים גבוהים ומפגינ.ה רמה גבוהה של דייקנות והקפדה בנוגע לפרטים. אוהב.ת לאסוף נתונים חשובים בכדי לבנות תוכניות מפורטות ויציבות הנתמכות על ידי לוחות זמנים מסודרים.

מעדיפ.ה לעבוד בסביבה מובנית ומשקיע.ה זמן ומחשבה בארגון העבודה והכנות לקראתה בכדי להיות במסלול הנכון להשלמת המחויבות. עובד.ת בשקדנות לפי תהליכים ומכבד.ת את החוקים וההנחיות.

מסוגל.ת להתמודד בצורה עצמאית עם משימות הדורשות להביא בחשבון מגוון רחב של שיקולים ולתת מענה שלא יזניח אף דרישה.

היכולת שלך להסיק מסקנות ולחשוב בצורה מסודרת מאפשרת לך לנתח בצורה שיטתית וממצה
.אתגרים לא פשוטים, להיות מאד מדויק.ת בפתרונות ותוצרים שאת מגיש.ה

את מסוג האנשים שיורד לפרטים, לא מפספס שום דבר, ואפשר לסמוך עליהם שלא ישאירו קצוות
.פתוחים. יש לך יכולת להתמודד בצורה עצמאית עם משימות מורכבות

מיומנויות בולטות

הסקת מסקנות

הפגינ.ה יכולת הסקת מסקנות, הבאה לידי ביטוי במשחקים במציאת פתרונות אופטימליים והימנעות מביצוע מהלכים מיותרים. הסקת מסקנות מסודרת מאפשרת לתכנן קדימה מהלכים ולבחור את האפשרות הטובה ביותר מבין מספר דרכי פעולה אפשריות. יכולת זו היא תוצאה של תהליך ניתוח והסקת מסקנות שיטתית, מהלך אחר מהלך והחלטה על סדר פעולות שיוביל לפתרון המושלם.

  • סדר פעולות
  • בחינת אפשרויות
  • הסקת מסקנות
  • תכנון קדימה

הצטיינות בתכלול

הפגינ.ה יכולת תכלול בניתוח עמדות מורכבות, שיש בהן הרבה מאד אפשרויות ושיקולים שצריך להביא בחשבון. ריבוי אפשרויות נוצר במצבים עם מגוון משאבים, מספר רב של שחקנים ומרחב גדול לפעולה. חשיבה במצב כזה מחייבת להחזיק בראש תמונה עשירה בפרטים, להתייחס לכל הרכיבים של מרחב הבעיה ולהביא בחשבון איומים וסיכונים.

  • מספר רב של אפשרויות פעולה
  • מגוון רחב של שיקולים
  • התחשבות באיומים וסכנות

מיומנויות עבודה יישומיות

חקר

למידה

דיוק

סדר פעולות

תשומת לב לפרטים

התעמקות

הקפדה

דקדקנות

תפקידים מתאימים לדוגמא

הנחייה מקצועית

בקרת איכות

מחקר אקדמי

תוכנה

הנדסה

מעבדה מדעית

הנהלת חשבונות

מערכות מידע

דילוג לתוכן